MŮJ PŘÍBĚH

Renata Štolbová akademická malířka

Narodila se v roce 1958 v Českých Budějovicích. Malování se věnuje od dětství, po maturitě na gymnáziu studovala na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, obor český jazyk a výtvarná výchova.

Dále studovala Vysoká škola umělecké průmyslové v Praze, (speciální atelier ilustrace a grafiky), studium absolvovala v roce 1984.

Další studia:

· Arteterapie PhDr Milan Kyzour ( 1O let pracovala v Arpidě jako dobrovolník ARTETERAPIE)

· Od roku 2002 do roku 2008 Arteterapický výcvik Integrovaná psychoterapie v praxi profesor Ferdinand Knobloch

Ilustrovala 20 titulů v český i zahraniční nakladatelstvích

Od roku 1989 samostatně vystavuje v českých a zahraničních galeriích ( Itálie , Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie)

V letech 1991 až 2004 se věnovala tvorbě dřevěných loutek malba a návrhy kostýmů, spolu s řezbářem Tomášem Štolbou. S ním také vytvořila loutky a výpravu divadlo Víti Marčíka a také pro divadlo Studna.

Spolupracuje též z architekty, vytváří malby pro konkrétní prostory.

Větší realizace:

· 1996 čtrnáct zastavení křížové cesty v Dobré Vodě u Českých Budějovic, též obraz pro kapličku Svaté Barbory

· 1997 Obrazy pro kostel v Purkarci, Svatá Anežka Česká a Svatý Jiří

· 2000 vyřezávaný betlém 10 malovaných oblékaných postav na 3 metrovém pozadí spolu s Tomášem Štolbou (Dar pro barokní kostel P.M. Bolestné v Dobré Vodě u ČB)

· 2001 Pro zámek v Bechyni namalovala pět komponovaných obrazů a spolu s Tomášem Štolbou vytvořila 30 dobových figur Petr Vok a jeho rodina a dvůr (malba návrhy kostýmů), dodnes součástí zámecké expozice

· 2001 čtrnáct obrazů Křížové cesty pro návesní kapli Svatého Václava v Úsilném u Českých Budějovic (Olejomalby na plátně) vyšlo též knižně v Čechách ve Francii a Kanadě

· 2012 Obrazy do tří boké kaple vedle kostela v Dobré Vodě u ČB Zvěstování, Vzkříšení a Seslání ducha svatého

· 2015 obraz do obnovené kaple v Žalanech ( Svatý Šebastia a Svatý Fabian)

· 2016 obraz do psychoterapeutického centra Labyrint v Českých Budějovicích

· 2018 Obraz Naděje pro smuteční obřadní síň v Dobré Vodě u ČB

· 2018 Obraz Zázrak u Pramene v Kapli v Dobré Vodě u ČB

Svými obrazy zastoupená v soukromých sbírkách v Čechách a zahraničí (USA, Venezuela, Kanada, Japonsko, Jižní Afrika, Anglie, Francie, Italie, Holansko a především Rakousko a Německo).

Žije a pracuje v Holubově pod Kletí.

Tel. 420 778 001 245

UDĚLEJME DALŠÍ PROJEKT SPOLU