MŮJ PŘÍBĚH

RENATA ŠTOLBOVÁ , akademická malířka

Narodila se v roce 1958 v Českých Budějovicích. Malování se věnuje od dětství. Po maturitě na gymnáziu studovala na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, obor český jazyk a výtvarná výchova.

Dále vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, (speciální atelier ilustrace a grafiky), studium absolvovala v roce 1984.

další studia:

· Arteterapie - PhDr Milan Kyzour ( 1O let pracovala v Arpidě jako dobrovolník )

· Od roku 2002 do roku 2008 - psychoterapeutický výcvik (Integrovaná psychoterapie v praxi - prof. Ferdinand Knobloch)

Ilustrovala přes 20 titulů pro česká i zahraniční nakladatelství

Od roku 1989 samostatně vystavuje v českých a zahraničních galeriích ( Itálie , Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie)

V letech 1991 až 2004 se věnovala tvorbě dřevěných loutek (malba a návrhy kostýmů), spolu s řezbářem Tomášem Štolbou. S ním také vytvořila loutky a výpravu divadlo Víti Marčíka a také pro divadlo Studna,dále série loutek pro české i zahraniční soukromé sbírky 

Spolupracuje též z architekty, vytváří malby pro konkrétní prostory.

Větší realizace:

· 1996 -  čtrnáct zastavení křížové cesty v Dobré Vodě u Českých Budějovic, též obraz pro kapličku Svaté Barbory tamtéž

· 1997 - obrazy pro kostel v Purkarci, Svatá Anežka česká , Svatý Jiří

· 2000  - vyřezávaný betlém -10 malovaných oblékaných postav na třímetrovém malovaném pozadí - spolu s Tomášem Štolbou (dar pro barokní kostel P.M. Bolestné v Dobré Vodě u ČB)

· 2001 - pro zámek v Bechyni namalovala pět historicky komponovaných obrazů a spolu s Tomášem Štolbou vytvořila 30 dobových figur na téma Petr Vok , jeho rodina a dvůr (malba dřevěných postav a návrhy renesančních kostýmů),tento celek je dodnes součástí zámecké expozice.

· 2001 - čtrnáct obrazů křížové cesty pro návesní kapli Sv. Václava v Úsilném u Českých Budějovic (olejomalby na plátně) vyšlo též knižně v Čechách ,ve Francii a Kanadě,s texty českých teologů a filosofů

· 2012 - obrazy do tříboké kaple u kostela v Dobré Vodě u ČB - Zvěstování, Vzkříšení a Seslání ducha svatého

· 2015 - obraz do obnovené kaple v Žalanech ( Svatý Šebastian a Svatý Fabian)

· 2016 - obraz do psychoterapeutického centra Labyrint v Českých Budějovicích

· 2018 - obraz Naděje - pro Smuteční obřadní síň v Dobré Vodě u ČB

· 2018 - obraz Zázrak u pramene -v kapli s pramenem v Dobré Vodě u ČB

· od roku 2019  se nově věnuje tvorbě autorských šátků- vznikají malé edice tisků na textil

Svými obrazy je zastoupená v soukromých sbírkách v Čechách a zahraničí (USA, Venezuela, Kanada, Japonsko, Jižní Afrika, Anglie, Francie, Itálie, Holansko a především Rakousko a Německo).

Žije a pracuje v Holubově pod Kletí.

Tel. 420 778 001 245