Křížová cesta Dobrá voda

Křížová cesta Úsilné
V první rok nového tisíciletí se sto let stará návesní kaple v malé obci Úsilném, nedaleko Českých Budějovic, dočkala své obnovy. A 28. září 2001, na svatého Václava, jemuž je zasvěcena, byla opět tato kaple mší svatou navrácena do života s nově upraveným a osvětleným vnitřním prostorem. Náhradou za původní, později ztracenou Křížovou cestu visí nyní v kapli čtrnáct mých obrazů, olejomaleb na plátně. První Křížovou cestu jsem malovala do kapliček rozesetých kolem kostela P. Marie Bolestné v místě, kde žiji - v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Obrazy, malované na plechové tabule (125x80 cm) mají upoutat příchozí již z otevřené krajiny a z dálky předznamenat i obsah jednotlivých zastavení. V Úsilném jsem byla postavena do zcela jiné situace; nově upravený interiér skýtal komorní prostor pro větší intimitu v daleko menších formátech (50x45 cm). Snad v duchu atmosféry počátku nového tisíciletí, snad v duchu obnovy celé kaple, chtělo se mi pozměnit i tradiční schéma čtrnácti zastavení, nikoliv snad proti obsahu a jeho významu. A tak moji Křížovou cestu otevírá Jidášův polibek v zahradě Getsemanské, následuje Korunování trním, ponechala jsem pouze jeden ze tří pádů Kristových, abych - a na to jsem se velmi těšila - mohla celý cyklus uzavřít Vzkříšením, které završuje a dává smysl celému Ježíšovu utrpení. Nebylo pro mě snadné zvolit nejvhodnější literární doprovod pro knižní vydání této Křížové cesty. Napadalo mě tolik jmen - osobností: teologů, filozofů, literátů či duchovních, kterých si vážím... a vybrat jen jednoho? Proč ne čtrnáct, čtrnáct výrazných osobností, které přistupují k tématu způsobem pro ně charakteristickým, nezaměnitelným... Renata Štolbová

MOJE ÚLOHA

Grafický návrh, UX/UI

UDĚLEJME DALŠÍ PROJEKT SPOLU