Obrazy

Olejomalba na plátně

Hedvábné šátky

Křížové cesty a ostatní projekty

Součástí poutního místa Dobré Vody je mimo kostela Panny Marie Bolestné bezesporu i křížová cesta, kterou tvoří kapličky z roku 1839. Mnohaleté období lhostejnosti a nevšímavosti však vykonalo své a tak zcela zničené původní obrazy v těchto kaplích, byly v roce 1996 nahrazeny novými od akad. malířky Renaty Štolbové. Křížová cesta, coby ikonografické téma, bývá často chápána "formálním" způsobem; obvyklá je určitá, někdy až přehnaná soustředěnost na reálnou bolest a utrpení, což je pak na úkor skutečnosti, pevně zakořeněné v křesťanském chápaní , že totiž křížem nic nekončí, kříž pro křesťana je v prvořadě znakem spásy, skrze kříž přišla na svět radost! O tuto radostnou zkušenost kříže se rozdělila ve svých obrazech i dobrovodská autorka, jejíž moderní a svěží vyjádření tématu vhodně zapadá do atmosféry tohoto mariánského místa. O samotné historii křížové cesty se dočtete na strankách o historii obce .
V první rok nového tisíciletí se sto let stará návesní kaple v malé obci Úsilném, nedaleko Českých Budějovic, dočkala své obnovy. A 28. září 2001, na svatého Václava, jemuž je zasvěcena, byla opět tato kaple mší svatou navrácena do života s nově upraveným a osvětleným vnitřním prostorem. Náhradou za původní, později ztracenou Křížovou cestu visí nyní v kapli čtrnáct mých obrazů, olejomaleb na plátně. První Křížovou cestu jsem malovala do kapliček rozesetých kolem kostela P. Marie Bolestné v místě, kde žiji - v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Obrazy, malované na plechové tabule (125x80 cm) mají upoutat příchozí již z otevřené krajiny a z dálky předznamenat i obsah jednotlivých zastavení. V Úsilném jsem byla postavena do zcela jiné situace; nově upravený interiér skýtal komorní prostor pro větší intimitu v daleko menších formátech (50x45 cm). Snad v duchu atmosféry počátku nového tisíciletí, snad v duchu obnovy celé kaple, chtělo se mi pozměnit i tradiční schéma čtrnácti zastavení, nikoliv snad proti obsahu a jeho významu. A tak moji Křížovou cestu otevírá Jidášův polibek v zahradě Getsemanské, následuje Korunování trním, ponechala jsem pouze jeden ze tří pádů Kristových, abych - a na to jsem se velmi těšila - mohla celý cyklus uzavřít Vzkříšením, které završuje a dává smysl celému Ježíšovu utrpení. Nebylo pro mě snadné zvolit nejvhodnější literární doprovod pro knižní vydání této Křížové cesty. Napadalo mě tolik jmen - osobností: teologů, filozofů, literátů či duchovních, kterých si vážím... a vybrat jen jednoho? Proč ne čtrnáct, čtrnáct výrazných osobností, které přistupují k tématu způsobem pro ně charakteristickým, nezaměnitelným... Renata Štolbová

NĚCO O MNĚ

žiji v Českých Budějovicích a Holubově pod Kletí. Používaná technika: olejomalba na plátně Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK Praha (obor český jazyk – výtvarná výchova) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Praha (obor ilustrace a grafiky). Dále se školila v oboru arteterapie u PhDr. Milana Kyzoura a integrované psychoterapie u prof. Fr. Knoblocha. Ilustrovala jsem více než dvacet knih pro česká i zahraniční nakladatelství, je autorkou řady výprav divadelních inscenací. Od r. 1989 se převážně věnuje volné tvorbě, od té doby uspořádala mnoho výstav v ČR i v zahraničí a je zastoupena v řadě českých a moravských galerií a soukromých sbírkách (ČR, USA, Japonsko, Holandsko, Německo, Rakousko). Realizace: 1996 – 14 obrazů Křížové cesty v kapličkách k poutnímu kostelu P. Marie Bolestné na Dobré Vodě u Č. Budějovic, Křížová cesta v návesní kapli sv. Václava v Úsilném u Č. Budějovic.

UDĚLEJME DALŠÍ PROJEKT SPOLU